Často kladené otázky:

Jaký je výběr balení aditiva GSP?
Ano, GSP se vyrábí v koncentrátech 1:250, 1:500, 1:1000 a 1:2000. Pro maloodběratelé se nejčastěji používá 1:1000 a 1:2000. Tento pomět a dávkování naleznete vždy na obalu.

Můžou se po aplikaci GSP zvýšit emise?
Ano, můžou se dočasně zvýšit emise, což je způsobeno zahájením procesu čištění a je to známka, že aditivum začalo správně fungovat. Tento proces může trvat i několik stovek až tisíců najetých kilometrů v závislosti na stáři motorů, najetých kilometrů a především jeho kondici. U velkoobjemových motorů a automobilů nad 3,5 t, tento proces čištění, může trvat i s nájezdem víc jak 15.000 KM. Po procesu čištění se emise ustálí a začnou se snižovat.

Mohu užít Green Shield Power ve starším automobilu?
Samozřejmě. Starému autu vždy prospěje trocha pročištění. Musíte ale počítat se zpomaleným nástupem účinu tj. (2-3 nádrž) nebo dokonce dočasné zvýšení emisí. V tomto okamžiku dochází k čištění a uvolňování dlouho zanášených částí. Po tomto krátkém období se ale zaručeně objeví snížení emisí i spotřeby.

Co mám dělat, pokud dojde ke kontaktu Green Shield Power s očima, nebo dojde k jeho požití?
V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte pomoc lékaře. V případě požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo štítek.

Reaguje Green Shield Power na mráz?
Teplota na GSP nemá žádný vliv.

Mám auto s hybridním pohonem, mohu užít tento přípravek?
Samozřejmě! Pokud je auto v režimu spalovacího motoru je provoz stejný jako u běžného auta.

Je Green Shield Power kompatibilní s technologiemi jako je AdBlue, EGR ventil a jiné?
Ano, GSP je plně kompatibilní a nedochází k žádným interakcím.Přehnal jsem to s Green Shield Power!

Stane se něco mému motoru?
Nemusíte se bát! Vašemu motoru se nic nestane. Doporučujeme po ujetí několika kilometrů doplnit nádrž do plna.Upozorňujeme, že zvýšení dávek nezvýší účinnost. Nejvyšší maximální efektivita a funkčnost je zaručena pouze při dodržení doporučeného dávkování!

Je Green Shield Power rizikem pro motor mého vozu?
Naopak, je prokázáno mnoha firmami, že GSP zvyšuje životnost součástek jako jsou vstřikovače, ERG ventil nebo filtry částic. Tyto součástky se méně zanášejí díky dokonalejšímu spalování. Dále vás můžeme ujistit, že bedlivě sledujeme novinky a vývoj pohonných hmot, čímž se zaručujeme, že GSP je v souladu s normami pro současné vozy i nejnovější typy motorů.